2008-02-28

Ännu en trio


Frisk fläkt
(Glas, sötvatten)
200 kr


Key to a broken heart
(Hematit, glas)
150 kr


Puttenuttig
(Glas, sötvatten)
170 kr

Inga kommentarer: