2010-09-04

Som blåbär i mjölk

Photobucket
(Glas, metall. Ca 54 cm)
200 kr

Inga kommentarer: