2010-07-21

Hunden och spindlarna

Photobucket
(Blandteknik. Tusch, akvarell. 36 x 25 cm)
2000 kr

Inga kommentarer: